Steunleden

Steunleden. Wellicht is onze zangvereniging, die haar domicilie in Laar heeft met leden uit de hele regio, allang bij u bekend. De bekendheid komt o.a. voort uit de uitstekende uitvoeringen in Weert en omgeving en de prachtige opluistering van de Kerstnacht- Boorekele en eucharistievieringen in de parochie HH Hiëronumus en Antonius op Laar. De steunleden hebben als doel het ondersteunen van de activiteiten van de vereniging, zowel financieel alsook materieel. De steunleden zijn de supporters van de vereniging en krijgen het jaarprogramma van de zangvereniging thuisgestuurd, zodat ze op de hoogte blijven van de concerten en andere activiteiten. De steunleden hebben vrije toegang tot onze optredens. Sinds enkele jaren hebben wij een vaste club van 9 steunleden. Ons streven is dit aantal te verhogen om zodoende een stevige financiële steun in de rug te hebben. Als steunlid bent u lid van de fanclub en draagt tevens bij als sponsor van onze vereniging om de uitvoering van de programma’s te kunnen bekostigen. De steunleden kunnen tevens deelnemen aan de tweejaarlijkse koorreis en bij de jaarlijkse St. Ceciliaviering.

Wij hopen uw interesse gewekt te hebben om zich aan te sluiten bij onze “Steunleden” en wij rekenen erop u te mogen verwelkomen. De minimale bijdrage per jaar is € 25,00 per persoon. Uw bijdrage is welkom en kunt het overmaken op rekeningnummer NL06RABO 0156923831 t.n.v. de zangvereniging “Laar” Vol vertrouwen rekenen wij erop u te mogen begroeten als “Steunlid” en danken u voor uw bijdrage en wij zien u graag terug bij een van onze uitvoeringen.